NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup mehanizacije  za sečnjo in spravilo lesa  –  kmetijski traktor standardni, štirikolesni pogon; traktor kolesnik za delo v gozdu, K3 iz naslova podukrepa Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. 

POVZETEK

Začetki družinskega podjetja segajo v leto 1997, ko smo iz želje po novih izzivih na začetku vasi Grahovo ob Bači, edini primerni lokaciji v zgornjem delu Baške grape, začeli graditi žago za razrez lesa kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. V letu 1998 smo pričeli z razrezom lesa. Ob veliki konkurenci smo s trdim in poštenim delom pridobili zaupanje poslovnih partnerjev in strank v širši okolici, s katerimi še sedaj zgledno sodelujemo. Z željo po posodobitvi proizvodnje smo v letu 2004 šli v nakup žage z večjo kapaciteto. Vsled temu smo v naslednjih letih povečali proizvodno halo ter v letu 2008 kupili še linijo za doziranje in odvzem desk, tako da trenutno razpolagamo s 500 m2 opremljene žagalnice. Že od vsega začetka je naša vzporedna dejavnost tudi gozdarstvo, katera je ključna za zagotavljanje hlodovine na žagi. Zaradi zahtevnih terenov v naši okolici (Tolminska) smo se poleg traktorskega spravila osredotočili tudi na žičniško spravilo. Slednje je vse bolj tehnološko izpopolnjeno in omogoča učinkovitejše, varnejše ter delavcu prijaznejše pridobivanje lesa.Razmere na trgu nas spodbujajo, da se ves čas prilagajamo, tudi z novimi investicijami. Načrtovana investicija je  obsegala nakup traktorja kolesnika John Deere 6110 M, za delo v gozdu, moči 89,6 kW, z gozdarsko nadgradnjo in dvobobensko vgradno vitlo z  vgrajenim radijskim krmiljenjem in 2 škripcema, gnanima za izvlek vrvi.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavni dejavnosti, s katerima se v podjetju ukvarjamo sta  in bosta ostali posek in spravilo lesa in  predelava lesa.

CILJI

  • modernizacija proizvodnje
  • povečanje prodaje s povečanjem proizvodnih kapacitet
  • povečanje storilnosti zaposlenega na račun avtomatizacije in odprave težjega fizičnega dela,
  • ohranjanje oziroma povečanje števila zaposlenih
  • prodor na tuj trg
  • povečamje prepoznavnost podjetja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • posodobitev proizvodnih procesov in opreme
  • povečanje tržne proizvodnje

izboljšanje ekonomske uspešnosti podjetja.