Odkupujemo ves okrogel les iglavcev in listavcev

Odkup in prodaja lesa

Odkupujemo ves okrogel les iglavcev in listavcev, odkupimo ga na kamionski
cesti.

Odkup lesa vršijo ustrezno kvalificirani odkupovalci, ki les izmerijo ter klasificirajo. Lastnik ob vsakokratnem odvozu prejme prevzemnico.

Ponujamo trgu konkurenčne cene. Večino odkupljene hlodovine predelamo v lastni žagalnici.

Za trenutno ponudbo in povpraševanje nas kontaktirajte.

KONTAKT